Бюджет и финанси - 2022

Начален бюджет на Община Сливен

Разчет за финансиране на капиталови разходи - Първоначален план за 2022 г.
[ Дата на публикуване: 27 април 2022 г., 15:10:50, размер на файла: 1.89MB ]

Начален бюджет на община Сливен по пълна ЕБК
[ Дата на публикуване: 27 април 2022 г., 15:10:58, размер на файла: 1.93MB ]

Решение № 952 от 07.04.2022 г. на Общински съвет Сливен
[ Дата на публикуване: 27 април 2022 г., 15:11:04, размер на файла: 1.48MB ]

Приложение към Решение № 952 от 07.04.2022 г. на Общински съвет Сливен
[ Дата на публикуване: 27 април 2022 г., 15:11:07, размер на файла: 57.59MB ]


Начален бюджет 2022 г.
[ Дата на публикуване: 11 април 2022 г., 13:20:37, размер на файла: 8.04MB ]

Съобщение
[ Дата на публикуване: 11 март 2022 г., 13:32:42, размер на файла: 601.16kB ]

Проект за бюджет на Община Сливен за 2022 г.
[ Дата на публикуване: 11 март 2022 г., 13:32:46, размер на файла: 257.18kB ]

Бюджет на Община Сливен за 2022 г.
[ Дата на публикуване: 11 март 2022 г., 13:32:50, размер на файла: 221.04kB ]


Бюджетен календар 2023 г.
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2022 г., 15:20:25, размер на файла: 3.58MB ]


Заповед формули
[ Дата на публикуване: 25 март 2022 г., 17:11:03, размер на файла: 3.18MB ]

Бюджет 2022 - Целодневна организация
[ Дата на публикуване: 25 март 2022 г., 17:11:58, размер на файла: 217.16kB ]

Бюджет 2022 - Детски градини
[ Дата на публикуване: 25 март 2022 г., 17:12:46, размер на файла: 241.17kB ]

Бюджет 2022 - Професионални паралелки
[ Дата на публикуване: 25 март 2022 г., 17:13:39, размер на файла: 195.57kB ]

Бюджет 2022 - Неспециализирани училища
[ Дата на публикуване: 25 март 2022 г., 17:14:34, размер на файла: 225.72kB ]

Бюджет 2022 - Подготвителна група в училище
[ Дата на публикуване: 25 март 2022 г., 17:15:23, размер на файла: 199.79kB ]


Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Отчет за 01.2022 г.
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2022 г., 16:51:17, размер на файла: 2.64MB ]

Отчет за 02.2022 г.
[ Дата на публикуване: 29 март 2022 г., 11:09:04, размер на файла: 5.13MB ]

Отчет за 03.2022 г., Баланс и ОПР на бюджета на община Сливен за първото тримесечие на 2022 г.
[ Дата на публикуване: 04 май 2022 г., 16:56:34, размер на файла: 3.70MB ]

Отчет за 04.2022 г.
[ Дата на публикуване: 30 май 2022 г., 10:53:19, размер на файла: 2.77MB ]

Отчет за 05.2022 г.
[ Дата на публикуване: 14 юни 2022 г., 14:32:12, размер на файла: 2.47MB ]

Отчет за 06.2022 г.
[ Дата на публикуване: 19 август 2022 г., 14:30:13, размер на файла: 1.86MB ]

Отчет за 07.2022 г.
[ Дата на публикуване: 19 август 2022 г., 14:30:16, размер на файла: 1.23MB ]

Отчет за 08.2022 г.
[ Дата на публикуване: 15 септември 2022 г., 15:57:48, размер на файла: 5.22MB ]

Отчет за 09.2022 г., Баланс и ОПР на бюджета на община Сливен за третото тримесечие на 2022 г.
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2022 г., 15:54:51, размер на файла: 6.34MB ]

Отчет за 10.2022 г.
[ Дата на публикуване: 17 ноември 2022 г., 14:43:01, размер на файла: 2.96MB ]

Отчет за 11.2022 г.
[ Дата на публикуване: 23 декември 2022 г., 13:23:55, размер на файла: 5.36MB ]

Отчет за 12.2022 г.
[ Дата на публикуване: 31 януари 2023 г., 15:20:54, размер на файла: 5.47MB ]

Достъпност