Бюджет и финанси - 2023

Начален бюджет на Община Сливен

Разчет за финансиране на капиталови разходи - Първоначален план за 2023 г.
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2023 г., 14:08:00, размер на файла: 1.53MB ]

Начален бюджет на община Сливен по пълна ЕБК
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2023 г., 14:09:10, размер на файла: 1.97MB ]

Решение № 1707 от 14.09.2023 г. на Общински съвет Сливен
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2023 г., 14:18:07, размер на файла: 1.51MB ]

Приложение към Решение № 1707 от 14.09.2023 г. на Общински съвет Сливен
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2023 г., 14:19:52, размер на файла: 18.90MB ]


Начален бюджет 2023 г.
[ Дата на публикуване: 18 септември 2023 г., 09:43:31, размер на файла: 6.59MB ]

Съобщение
[ Дата на публикуване: 18 август 2023 г., 11:13:41, размер на файла: 337.26kB ]

Проект за бюджет на Община Сливен за 2023 г.
[ Дата на публикуване: 18 август 2023 г., 11:13:46, размер на файла: 262.69kB ]

Бюджет на Община Сливен за 2023 г.
[ Дата на публикуване: 18 август 2023 г., 11:13:51, размер на файла: 266.27kB ]


Заповед формули
[ Дата на публикуване: 30 август 2023 г., 17:31:51, размер на файла: 2.72MB ]

Бюджет 2023 - Целодневна организация
[ Дата на публикуване: 30 август 2023 г., 17:31:56, размер на файла: 217.23kB ]

Бюджет 2023 - Детски градини
[ Дата на публикуване: 30 август 2023 г., 17:31:59, размер на файла: 239.89kB ]

Бюджет 2023 - Неспециализирани училища
[ Дата на публикуване: 30 август 2023 г., 17:32:03, размер на файла: 226.19kB ]

Бюджет 2023 - Подготвителна група в училище
[ Дата на публикуване: 30 август 2023 г., 17:32:07, размер на файла: 201.56kB ]

Бюджет 2023 - Професионални паралелки
[ Дата на публикуване: 30 август 2023 г., 17:32:12, размер на файла: 197.02kB ]


Бюджетен календар 2024 г.
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2023 г., 11:23:36, размер на файла: 236.56kB ]


Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Одитен доклад за ГФО на община Сливен 2022 г.
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2023 г., 20:58:19, размер на файла: 5.79MB ]

Отчет за 01.2023 г.
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2023 г., 11:36:05, размер на файла: 4.67MB ]

Отчет за 02.2023 г.
[ Дата на публикуване: 29 март 2023 г., 11:36:08, размер на файла: 4.92MB ]

Отчет за 03.2023 г., Баланс и ОПР на бюджета на община Сливен за първото тримесечие на 2023 г.
[ Дата на публикуване: 26 април 2023 г., 16:51:15, размер на файла: 7.15MB ]

Отчет за 04.2023 г.
[ Дата на публикуване: 15 май 2023 г., 16:14:28, размер на файла: 6.87MB ]

Отчет за 05.2023 г.
[ Дата на публикуване: 20 юни 2023 г., 16:41:05, размер на файла: 6.62MB ]

Отчет за 06.2023 г., Баланс и ОПР на бюджета на община Сливен за второто тримесечие на 2023 г.
[ Дата на публикуване: 31 юли 2023 г., 10:54:26, размер на файла: 10.61MB ]

Отчет за 07.2023 г.
[ Дата на публикуване: 15 август 2023 г., 11:57:25, размер на файла: 4.96MB ]

Отчет за 08.2023 г.
[ Дата на публикуване: 14 септември 2023 г., 09:25:20, размер на файла: 9.09MB ]

Отчет за 09.2023 г., Баланс и ОПР за бюджета на община Сливен за третото тримесечие на 2023 г.
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2023 г., 16:36:25, размер на файла: 8.32MB ]

Отчет за 10.2023 г.
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2023 г., 20:37:18, размер на файла: 9.55MB ]

Отчет за 11.2023 г.
[ Дата на публикуване: 15 декември 2023 г., 14:06:21, размер на файла: 4.35MB ]

Отчет за 12.2023 г., Баланс и ОПР за бюджета на община Сливен за четвъртото тримесечие на 2023 г.
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2024 г., 10:03:26, размер на файла: 8.41MB ]


Покани за публични обсъждания

Публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен дълг
[ Дата на публикуване: 02 август 2023 г., 14:41:56, размер на файла: 918.13kB ]

Достъпност