Бюджет и финанси - 2023

Бюджет и финанси - aрхив

Местни данъци и такси


Бюджетен календар 2024 г.
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2023 г., 11:23:36, размер на файла: 236.56kB ]


Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Отчет за 01.2023 г.
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2023 г., 11:36:05, размер на файла: 4.67MB ]

Отчет за 02.2023 г.
[ Дата на публикуване: 29 март 2023 г., 11:36:08, размер на файла: 4.92MB ]

Достъпност