Бюджет и финанси - 2024

Бюджет и финанси - aрхив

Местни данъци и такси


Начален бюджет

Начален бюджет на Община Сливен по пълна ЕБК
[ Дата на публикуване: 01 март 2024 г., 10:32:05, размер на файла: 2.11MB ]

Разчет за финансиране на капиталови разходи - Начален план за 2024 г.
[ Дата на публикуване: 01 март 2024 г., 10:32:09, размер на файла: 1.33MB ]

Решение № 76 от 15.02.2024 г. на Общински съвет Сливен
[ Дата на публикуване: 01 март 2024 г., 10:32:14, размер на файла: 1.57MB ]

Приложение към Решение № 76 от 15.02.2024 г. на Общински съвет Сливен
[ Дата на публикуване: 01 март 2024 г., 10:32:20, размер на файла: 17.55MB ]


Начален бюджет 2024 г.
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2024 г., 13:49:27, размер на файла: 6.64MB ]


Съобщение
[ Дата на публикуване: 18 януари 2024 г., 16:24:17, размер на файла: 336.80kB ]

Проект за бюджет на Община Сливен за 2024 г.
[ Дата на публикуване: 18 януари 2024 г., 16:24:23, размер на файла: 262.17kB ]

Бюджет на Община Сливен за 2024 г.
[ Дата на публикуване: 18 януари 2024 г., 16:24:28, размер на файла: 278.12kB ]

Капиталови разходи - 2024 - Публично обсъждане
[ Дата на публикуване: 18 януари 2024 г., 16:25:37, размер на файла: 4.39MB ]


Заповед формули
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 15:17:15, размер на файла: 2.56MB ]

Бюджет 2024 - Целодневна организация
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 15:17:20, размер на файла: 217.64kB ]

Бюджет 2024 - Детски градини
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 15:17:32, размер на файла: 240.53kB ]

Бюджет 2024 - Неспециализирани училища
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 15:17:36, размер на файла: 227.89kB ]

Бюджет 2024 - Подготвителна група в училище
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 15:17:41, размер на файла: 201.78kB ]

Бюджет 2024 - Професионални паралелки
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 15:17:46, размер на файла: 199.70kB ]


Бюджетен календар 2025 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2024 г., 11:55:35, размер на файла: 236.61kB ]


Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Отчет за 01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2024 г., 10:41:22, размер на файла: 3.95MB ]

Отчет за 02.2024 г.
[ Дата на публикуване: 14 март 2024 г., 11:06:51, размер на файла: 4.43MB ]

Отчет за 03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 02 май 2024 г., 10:08:00, размер на файла: 11.80MB ]

Отчет за 04.2024 г.
[ Дата на публикуване: 16 май 2024 г., 16:59:08, размер на файла: 9.33MB ]

Достъпност