Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Стилиян Детепазител”

гр. Сливен, ж.к „Дружба” до бл. 10

Ръководител

Директор: Величка Авджиева

Телефон: 044/68 83 26; 044/66 71 12

E-mail: dcdmu@abv.bg, stilian_detepazitel@abv.bg


История

На 26.10.1996 г. – Димитровден, Денят на град Сливен, в присъствието на първите деца, официално е открит Дневен център за деца с увреждания от 3 до 18-годишна възраст. Потребители на услугата са деца с двигателни, зрителни, ментални и множествени увреждания. Капацитетът е 30 места.

От този ден Дневния център носи името на покровителя на децата – „Свети Стилиян Детепазител”. Сливенският митрополит Йоаникий освещава иконата на светеца, дарена от художника Тодор Терзиев.

На 01.06.1998 г. тържествено е открит Дневен център за възрастни хора с увреждания (над 18 години), с капацитет 30 места.


Същност

ДЦДУ и ДЦПЛУ „Св. Стилиян Детепазител” е комплекс за предоставяне на социални услуги в общността за деца и лица с увреждания, който осигурява условия за обслужване на клиенти през деня, съобразно на потребностите им от рехабилитация, образование, психологична подкрепа, логопедично консултиране и терапия, организация на свободното време, лични контакти и социални умения в приятелска и близка до реалната среда. Ползването на социалната услуга дава възможност на родителите на деца с увреждания да се включат в обществения живот, да се реализират професионално, да преодолеят социалната изолация, а така също да получат и професионална подкрепа и помощ в отглеждането на децата и лицата. Предоставянето на услугите отговаря на Европейското и българското законодателство в областта на закрилата на децата.


Цели

 • Създаване на благоприятни условия за усъвършенстване на цялостната дейност на Дневния център, насочена към социална интеграция на децата и лицата със специални нужди.
 • Създаване на условия за корекционно – компенсаторна работа на децата и лицата с увреждания. Осигуряване развитието на физическия, психическия и творчески потенциал.
 • Придобиване и развитие на полезни навици и умения.
 • Интегриране в системата на масовите училища и детски градини.
 • Социализиране на децата и лицата с увреждания.
 • Активно включване на семействата в процеса на работата с децата и лицата.
 • Оказване на подкрепа на родителите на децата и лицата с увреждания в морален и социален аспект.

Дейности

 • психологична помощ
 • езикова и речева терапия, използване на методи за комуникация;
 • терапевтично-рехабилитационна работа с деца и лица с церебрална парализа, множествени увреждания и други неврологични състояния;
 • релационна психомоторика;
 • сензорна терапия;
 • достъпни образователни услуги и информация;
 • организиране на свободното време и задоволяване на потребностите от социални контакти;
 • помощ при изграждане на социални умения и трудови навици;
 • защита на правата на децата и лицата с увреждания;
 • осигуряване на хранене през деня;
 • организиран транспорт.

Подкрепата на родителите е насочена към:

 • консултиране и обучение за полагане на адекватни грижи за децата и лицата в семейството;
 • психотерапевтична дейност;

Мултидисциплинарен екип

 • Психолог
 • Логопед
 • Социални работници
 • Педагози
 • Рехабилитатори
 • Медицинска сестра
 • Помощен персонал
 • Административни служители

Нашата основна цел е да помогнем на децата и лицата с увреждания в тяхното развитие.

ЗА ТЯХ СИ СТРУВА!

Достъпност