Информация за поддържаните методи за идентификация от Община Сливен

В зависимост от избрания от потребителя на услуги начин на заявяване на електронни административни услуги, методите за електронна идентификация са различни. Администрацията на Община Сливен предоставя следните технологии за електронна идентификация на гражданите и организациите, за електронните административни услуги заявени чрез:

Система за електронни форми: https://eforms.egov.bg/, за услугите: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/

1. Квалифициран електронен подпис (КЕП)

2. Облачен/мобилен КЕП

  • B-trust;
  • Evrotrust

3. ЕИДАС

1. Електронна поща и парола

За да може потребителят да се идентифицира с потребителско име и парола при заявяване на електронна административна услуга е необходимо първо да се регистрира в системата. Освен основните идентифициращи данни, задължително е да се посочи електронна поща, която по-късно ще се използва като потребителско име с цел уникалност и сигурност.

2. Верифициран потребителски профил

За да има потребителят по-разширен достъп до услуги, след идентифицира с потребителско име и парола е необходимо първо да добие статус на "Верифициран потребител". Потребителят може да направи това като премине процес по лична идентификация като за целта трябва да посети администрацията и пред специално упълномощен служител еднократно да се идентифицира с документ за самоличност.

3. Квалифициран Електронен Подпис (КЕП)

Квалифицираният електронен подпис /КЕП/ може да се използва за идентификация на заявителя на електронна административна услуга. КЕП може да бъде получен от доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги. Техният списък е публикуван тук: https://crc.bg/bg/rubriki/560/elektronni-udostoveritelni-uslugi.

4. ПИК на НАП

Заявителят на електронна административна услуга може да се идентифицира с Персонален идентификационен код (ПИК) на НАП. ПИК на НАП се издава еднократно от данъчните служби, може да се сменя и да се използва за идентификация неограничен брой пъти. При идентификация с ПИК на НАП, потребителят бива пренасочен към страница на НАП, където трябва да въведете своя идентификатор (ЕГН или др.) и своя ПИК. При идентификация с ПИК на НАП, е възможно от потребителя да се изискват допълнителни данни за идентификация (Електронна поща и Име) с цел сигурност.

5. Е-Автентикация

При идентификация чрез портала за е-Автентикация, потребителят бива пренасочен към следната страница https://eforms.egov.bg/, която позволява да се използват услугите на Държавна Агенция "Електронно управление" за е-Автентикация.

6. Идентификация чрез мобилното приложение на EvroTrust

Необходимо е първо да се инсталира мобилното приложение на EvroTrust за Android или iOS и е необходимо да премине етапа на идентификация. При успешно идентификация, на потребителя се предоставя достъп до приложението без необходимост от попълване на допълнителни данни.

7. Чрез облачен КЕП B-Trust

За идентификация с облачният КЕП на B-Trust е необходимо е първо да се инсталира мобилното приложение на B-Trust за Android или iOS и е необходимо да премине етапа на идентификация. Освен за идентификация, облачният КЕП служи и за електронно подписване на подадените документи към администрацията. Облачният КЕП дава на потребителите същите възможности, каквито и стандартният КЕП но се управлява много по-лесно и не изисква допълнителни средства като смарт карти и четци.

Достъпност