Портал за електронни услуги - Ръководство на потребителя

Електронни административни услуги - Единен портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция "Електронно управление"

Електронните административни услуги, могат да бъдат заявени на официалния сайт през Община Сливен на следния адрес: https://mun.sliven.bg/administrativno-obsluzhvane, чрез натискане на бутон ✎ Заяви онлайн или ✎ Подай заявление, срещу наименованието на конкретно избрана от потребителя услуга. Списък с наличните електронни услуги, можете да откриете на следния адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/

Подробна информация за работа с Единен портал за достъп до електронни административни услуги:


Електронни административни услуги - Портал за електронни административни услуги (Акстър)

Електронните административни услуги, могат да бъдат заявени на следния адрес: https://auslugi.com/public/home/sliven/index, чрез синия бутон "Заяви", срещу наименованието на конкретно избрана от потребителя услуга.

Подробна информация за работа с Портал за електронни административни услуги:

Акстър портал за електронни административни услуги - ръководство на потребителя

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен