Детска градина "Иглика", с. Бяла

Обяви по Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод"
[ Дата на публикуване: 31 май 2019 г., 09:23:59, размер на файла: 48.94kB ]

Заповед за определяне на заявител
[ Дата на публикуване: 19 юни 2019 г., 16:52:24, размер на файла: 102.55kB ]

Достъпност