Избори за Европейски Парламент 2019

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЛИВЕН

СПРАВКИ ПО ЕГН/СПРАВКА ПО АДРЕС

ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ:


Указ № 53 за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г.)


ЦИК /Разяснителна кампания

ЦИК /Разяснителна кампания/ Видеоклипове

Видеоклип за машинно гласуване


ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

Заповед за забрана на алкохола в изборните секции и около тях
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 16:54:26, размер на файла: 266.09kB ]

ЗАПОВЕД № РД-15-1270 гр. Сливен от 25.04.2019 г. относно определяне специално поставените табла на бул. "Цар Освободител" (ларгото), като места за поставяне на плакати, обръщения и други предизборни агитационни материали
[ Дата на публикуване: 25 април 2019 г., 15:28:10, размер на файла: 172.21kB ]
Схема за разлепяне на агитационни материали /Приложение № 1 към заповед № РД 15-1270/25.04.2019 г./
[ Дата на публикуване: 25 април 2019 г., 15:29:13, размер на файла: 78.06kB ]

Заповед № РД-15-909 гр. Сливен от 09.04.2019 г. относно осигуряване на необходимите условия за произвеждане на изборите за избиране на членове на Европейския парламент на 26 май 2019г. и приложение № 1
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 13:34:42, размер на файла: 164.66kB ]
Приложение № 1 към Заповед № РД-15-909 гр. Сливен от 09.04.2019 г. /ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В ГРАД СЛИВЕН/
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 13:38:08, размер на файла: 128.65kB ]

Заповед № РД-15-908 гр. Сливен от 09.04.2019 г. относно определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци
[ Дата на публикуване: 09 април 2019 г., 11:16:19, размер на файла: 159.11kB ]
МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019г. /Приложение № 1 към Заповед № РД-15-908/09.04.2019 г./
[ Дата на публикуване: 09 април 2019 г., 11:16:31, размер на файла: 218.56kB ]

Заповед № РД-15-874 на Кмета на община Сливен от 03.04.2019 г. относно образуването на избирателни секции
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 11:45:23, размер на файла: 438.04kB ]
ОБХВАТ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ /Приложение № 1 към заповед № РД 15-874/03.04.2019 г./
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 11:45:54, размер на файла: 1.15MB ]
НОМЕРАЦИЯ И АДРЕСИ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ /Приложение № 2 към заповед № РД 15-874/03.04.2019 г./
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 11:46:05, размер на файла: 214.71kB ]


ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. /ОБЩИНА СЛИВЕН, ГР.СЛИВЕН, кметство ....................., секция № 033
[ Дата на публикуване: 23 април 2019 г., 14:08:29, размер на файла: 921.00B ]
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. /ОБЩИНА СЛИВЕН, ГР.КЕРМЕН, кметство ....................., секция № 161
[ Дата на публикуване: 23 април 2019 г., 14:08:54, размер на файла: 906.00B ]

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 15:23:10, размер на файла: 4.96MB ]
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 15:23:22, размер на файла: 17.39kB ]

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
[ Дата на публикуване: 14 май 2019 г., 11:09:33, размер на файла: 414.14kB ]


ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ

ПОКАНА относно консултациите за назначаване съставите на Секционни избирателни комисии
[ Дата на публикуване: 12 април 2019 г., 17:14:07, размер на файла: 163.13kB ]


ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

От днес 05.06.2019 г. Община Сливен започна изплащането на възнагражденията на участвалите в СИК на Евроизборите

Във връзка с предстоящите избори членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. в ОД МВР Сливен е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта ...
[ Дата на публикуване: 21 май 2019 г., 16:32:37, размер на файла: 1.02MB ]

СЪОБЩЕНИЕ: Сформиране състав на ПСИК
[ Дата на публикуване: 09 май 2019 г., 17:01:33, размер на файла: 95.50kB ]

СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, относно избирателите с трайни увреждания
[ Дата на публикуване: 13 май 2019 г., 17:02:58, размер на файла: 114.75kB ]

Достъпност