Избори за Европейски Парламент 2019

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЛИВЕН

СПРАВКИ ПО ЕГН/СПРАВКА ПО АДРЕС

ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ:


Указ № 53 за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г.)


ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

Заповед № РД-15-909 гр. Сливен от 09.04.2019 г. относно осигуряване на необходимите условия за произвеждане на изборите за избиране на членове на Европейския парламент на 26 май 2019г. и приложение № 1
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 13:34:42, размер на файла: 164.66kB ]
Приложение № 1 към Заповед № РД-15-909 гр. Сливен от 09.04.2019 г. /ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В ГРАД СЛИВЕН/
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 13:38:08, размер на файла: 128.65kB ]

Заповед № РД-15-908 гр. Сливен от 09.04.2019 г. относно определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци
[ Дата на публикуване: 09 април 2019 г., 11:16:19, размер на файла: 159.11kB ]
МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019г. /Приложение № 1 към Заповед № РД-15-908/09.04.2019 г./
[ Дата на публикуване: 09 април 2019 г., 11:16:31, размер на файла: 218.56kB ]

Заповед № РД-15-874 на Кмета на община Сливен от 03.04.2019 г. относно образуването на избирателни секции
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 11:45:23, размер на файла: 438.04kB ]
ОБХВАТ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ /Приложение № 1 към заповед № РД 15-874/03.04.2019 г./
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 11:45:54, размер на файла: 1.15MB ]
НОМЕРАЦИЯ И АДРЕСИ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ /Приложение № 2 към заповед № РД 15-874/03.04.2019 г./
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 11:46:05, размер на файла: 214.71kB ]


ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 15:23:10, размер на файла: 4.96MB ]
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 15:23:22, размер на файла: 17.39kB ]


ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ

ПОКАНА относно консултациите за назначаване съставите на Секционни избирателни комисии
[ Дата на публикуване: 12 април 2019 г., 17:14:07, размер на файла: 163.13kB ]


ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ