Покани за консултации

Покана за провеждане на консултации за определяне на съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) и Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК), във връзка с произвеждане на Избори за членове на Европейски парламент и Народно събрание 09 юни 2024 г.
[ Дата на публикуване: 26 април 2024 г., 10:16:06, размер на файла: 787.83kB ]

Достъпност