Разяснителна кампания на Централна избирателна комисия


По повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите и банери с водещ линк към официалната страница на ЦИК, с публикувана подробна информация за изборите.

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign

Централната избирателна комисия ежедневно актуализира секция разяснителна кампания за предстоящите избори и публикува нови материали по темата.

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен