Изборни книжа

Приложение № 8 МИ

Заявление-декларация за вписване в избирателния списък - част II от гражданин на друга държава-членка на ЕС
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 09:36:15, размер на файла: 39.50kB ]


Приложение № 13 МИ

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 09:39:14, размер на файла: 33.00kB ]


Приложение № 17 МИ

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 09:41:16, размер на файла: 36.50kB ]


Списък на изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., приети с Решение № 615-МИ / 15.08.2019 и Решение № 630-МИ / 20.08.2019 на ЦИК

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен