Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

[21.10.2019 г.]

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. в ОД МВР Сливен е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

Приложения:

Удостоверения Образец 1, 2, 3 и 4

Съобщение на Пресцентъра на МВР


СЪОБЩЕНИЕ

[10.09.2019 г.]

На основание Указ № 166/16.07.2019 г. на президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове, Данните за населените места с население над 350 лица към дата 16.07.2019 г. на ГД „ГРАО“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройство и по силата на § 17, ал. 1 и § 153 от ПЗР на Изборния кодекс /ИК/, Кмета на Община Сливен обявява, че от общо 45 населени места в Община Сливен, в 28 /двадесет и осем/ ще се произвеждат избори за кметове на кметства, а в 17 /седемнадесет/ населени места ще бъдат назначени кметски наместници.

Списък на населените места, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства, както следва:

Населено място Брой
население
Име
1 С.БЛАТЕЦ 763
2 С.БЯЛА 1246
3 С.ГАВРАИЛОВО 1132
4 С.ГЕРГЕВЕЦ 816
5 С.ГЛУФИШЕВО 703
6 С.ГЛУШНИК 370
7 С.ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО 642
8 С.ГРАДСКО 668
9 С.ДРАГОДАНОВО 613
10 С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА 2342
11 С.ЗЛАТИ ВОЙВОДА 1280
12 С.КАЛОЯНОВО 755
13 С.КАМЕН 1320
14 ГР.КЕРМЕН 1690
15 С.КОВАЧИТЕ 694
16 С.КРУШАРЕ 2133
17 С.МЕЧКАРЕВО 515
18 С.МЛАДОВО 584
19 С.НОВАЧЕВО 1082
20 С.САМУИЛОВО 2364
21 С.СЕЛИМИНОВО 1725
22 ГР.СЛИВЕН 108111
23 С.СОТИРЯ 2735
24 С.СТАРА РЕКА 421
25 С.ТОПОЛЧАНЕ 3405
26 С.ТРАПОКЛОВО 401
27 С.ЧИНТУЛОВО 1416
28 С.ЧОКОБА 369

Проведоха се консултации за състава на Общинската избирателна комисия в Сливен

[20.08.2019 г.]

Свиканите от кмета Стефан Радев консултации за сформиране на Общинската избирателна комисия /ОИК/ – Сливен за местните избори през октомври се проведоха днес. На тях бяха поканени представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Кметът информира присъстващите, че на днешните консултации следва да направят своите предложения за председател, заместник-председатели и секретар на ОИК. Той припомни, че представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ОИК, а председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

ПП ГЕРБ предложи председател на комисията да бъде Росица Тодорова, а Коалиция „Обединени патриоти“– за зам.-председател Росица Колева. Двете предложения бяха подкрепени от участниците в консултациите.

„Коалиция БСП за България“ и ДПС не постигнаха съгласие за второто зам.- председателско място и за длъжността секретар. Техните кандидати бяха съответно Мария Чомпова и Фатме Мустафова.

Предвид непостигнатото съгласие между участниците за втори заместник-председател и за секретар, те ще бъдат определени служебно от ЦИК.

Общият брой на членовете на ОИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, е 15, като съотношението между партиите и коалиции от партии е ПП ГЕРБ – 5, КП БСП-4, КП ОП-2, ПП ДПС-2, ПП Воля-1 и КП ДБО-1.

Консултациите се водиха от кмета Стефан Радев, а от Общинска администрация присъстваха секретарят на Общината Валя Радева и ръководител на техническия екип за произвеждане на местните избори и членове на техническия екип.


СЪОБЩЕНИЕ

[20.08.2019 г.]

С Решение № 627-МИ от 19.08.2019 г., Централната избирателна комисия е дала указание към избирателите и кандидатите относно изискването за уседналост в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., съгласно което в
1. В изборите за общински съветници и за кметове на общини по смисъла на Изборния кодекс (ИК) „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ означава:
а) за българските граждани - да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 26 април 2019 г.;
б) за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България – да имат адрес на пребиваване (адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България) в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 26 април 2019 г.
2. В изборите за кмет на кметство по смисъла на ИК „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ означава:
а) за кандидатите и избирателите български граждани - да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора – 26 април 2019 г.;
б) за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България – да имат адрес на пребиваване в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора – 26 април 2019 г.
3. Избирателите, променили адресната си регистрация в друго населено място в Република България след 26 април 2019 г., имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.
4. Гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, могат да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове, ако отговарят на изискванията на ИК, но могат да се кандидатират само за общински съветници при спазване реда и условията на ИК.
5. Българските граждани могат да упражнят правото си на глас само веднъж – само по постоянен адрес (където са включени в избирателния списък служебно от общинската администрация) или само по настоящ адрес, където за да бъдат включени в избирателния списък (като условие за гласуване), трябва да подадат заявление до общинската администрация по настоящия им адрес в срок до 12 октомври 2019 г. (Приложение № 13-МИ от изборните книжа). След включването на лицата в избирателния списък по настоящ адрес общинската администрация служебно ги заличава от избирателния списък по постоянния им адрес.
6. Ако не са включени в избирателния списък по настоящия им адрес, избирателите не могат да гласуват по настоящ адрес.


Кметът Стефан Радев свиква консултации за състав на ОИК - Сливен

[14.08.2019 г.]

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година, ще се проведат консултации за състав на ОИК – Сливен. Срещата ще се състои на 20 август 2019 година от 11.00 часа в зала 105 на Община Сливен.

Поканени да участват в консултациите са парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен