Заповеди на кмета


Заповед относно местата за обявяване на предварителните избирателни списъци

Заповед № РД 15-2276 от 09.09.2019 г. относно местата за обявяване на предварителните избирателни списъци
[ Дата на публикуване: 10 септември 2019 г., 08:54:30, размер на файла: 155.92kB ]

Приложение № 1 към заповед № РД 15-2276 от 09.09.2019 г. - Места за обявяване на избирателни списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.
[ Дата на публикуване: 10 септември 2019 г., 09:03:34, размер на файла: 207.34kB ]


Заповед относно образуването на избирателни секции

Заповед № РД 15-2234 от 02.09.2019 г. относно образуването на избирателни секции
[ Дата на публикуване: 02 септември 2019 г., 16:52:00, размер на файла: 471.84kB ]

Приложение № 1 към заповед № РД 15-2234/02.09.2019г. - Обхват и адреси на избирателните секции в Община Сливен за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
[ Дата на публикуване: 02 септември 2019 г., 17:01:51, размер на файла: 1.10MB ]

Приложение № 2 към заповед № РД 15-2234/02.09.2019г. - Номерация и адреси на избирателните секции в Община Сливен за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
[ Дата на публикуване: 02 септември 2019 г., 16:59:05, размер на файла: 161.30kB ]