Заповеди на кмета

Заповед относно осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборния ден в населените места на територията на община Сливен при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Заповед № РД 15-2615 от 24.10.2019 г.
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2019 г., 15:26:04, размер на файла: 506.81kB ]


Заповед относно образуването на избирателна секция в МБАЛ - Сливен към ВМА - София, гр. Сливен

Заповед № РД 15-2605 от 23.10.2019 г. - № 188 /сто осемдесет и осем/ на избирателната секция и адрес: гр. Сливен, ул. "Александър С. Пушкин" № 2
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2019 г., 08:49:51, размер на файла: 439.46kB ]


Заповед относно образуването на избирателна секция в Дом за стари хора, гр. Сливен

Заповед № РД 15-2598 от 23.10.2019 г. - № 187 /сто осемдесет и седем/ на избирателната секция и адрес: гр. Сливен, бул. "Панайот Хитов" № 115
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2019 г., 09:50:10, размер на файла: 452.53kB ]


Заповед относно образуването на избирателна секция в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен

Заповед № РД 15-2595 от 22.10.2019 г. - № 186 /сто осемдесет и шест/ на избирателната секция и адрес: гр. Сливен, ул. "Христо Ботев" № 1
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2019 г., 09:47:28, размер на файла: 460.05kB ]


Заповед относно образуването на избирателна секция в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на територията на Ареста на Затвор Сливен

Заповед № РД 15-2596 от 22.10.2019 г. - № 185 /сто осемдесет и пет/ на избирателната секция и адрес: гр. Сливен, кв. "Индустриален"
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2019 г., 09:00:51, размер на файла: 437.85kB ]


Заповед относно образуването на избирателна секция в МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, гр. Сливен

Заповед № РД 15-2566 от 21.10.2019 г. - № 184 /сто осемдесет и четири/ на избирателната секция и адрес: гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2019 г., 08:57:49, размер на файла: 449.29kB ]


Заповед относно образуването на подвижна избирателна секция с обхват на територията на община Сливен

Заповед № РД 15-2477 от 14.10.2019 г. - № 183 /сто осемдесет и три/ подвижната избирателна секция в общината и адрес: гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2019 г., 08:53:42, размер на файла: 420.93kB ]


Заповед относно определяне специално поставените табла на бул. "Цар Освободител" (ларгото), като места за поставяне на плакати, обръщения и други предизборни агитационни материали

Заповед № РД 15-2377 от 27.09.2019 г. относно определяне специално поставените табла на бул. "Цар Освободител" (ларгото), като места за поставяне на плакати, обръщения и други предизборни агитационни материали
[ Дата на публикуване: 27 септември 2019 г., 14:59:49, размер на файла: 1.60MB ]


Заповед относно местата за обявяване на предварителните избирателни списъци

Заповед № РД 15-2276 от 09.09.2019 г. относно местата за обявяване на предварителните избирателни списъци
[ Дата на публикуване: 10 септември 2019 г., 08:54:30, размер на файла: 155.92kB ]

Приложение № 1 към заповед № РД 15-2276 от 09.09.2019 г. - Места за обявяване на избирателни списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.
[ Дата на публикуване: 10 септември 2019 г., 09:03:34, размер на файла: 207.34kB ]


Заповед относно образуването на избирателни секции

Заповед № РД 15-2234 от 02.09.2019 г. относно образуването на избирателни секции
[ Дата на публикуване: 02 септември 2019 г., 16:52:00, размер на файла: 471.84kB ]

Приложение № 1 към заповед № РД 15-2234/02.09.2019г. - Обхват и адреси на избирателните секции в Община Сливен за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
[ Дата на публикуване: 02 септември 2019 г., 17:01:51, размер на файла: 1.10MB ]

Приложение № 2 към заповед № РД 15-2234/02.09.2019г. - Номерация и адреси на избирателните секции в Община Сливен за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
[ Дата на публикуване: 02 септември 2019 г., 16:59:05, размер на файла: 161.30kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен