Разяснителна кампания на Централна избирателна комисия

По повод предстоящите избори за народни представители на 11 юли 2021 г. Централната избирателна комисия изработи 3 броя 30-секундни видео клипове, един 3-минутен видео материал и плакат, разясняващи начина на гласуване с устройство за машинно гласуване, с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

Материалите могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел "Разяснителна кампания": https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign


Плакат за гласуване с машина - избори 07.2021

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен