Разяснителна кампания на Централна избирателна комисия

Всички материали от разяснителната кампания на Централна избирателна комисия, можете да откриете на този адрес: https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign


Плакат за гласуване с машина - избори 07.2021

Достъпност