Разяснителна кампания на Централна избирателна комисия

По повод предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г., Централна избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите. Видеоклиповете могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздела "Разяснителна кампания": https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен