Населени места, област Сливен, община Сливен

Община Сливен заема централната и югоизточната част на област Сливен. С площта си от 1366,63 км² е най-голямата сред 4-те общини на областта, което съставлява 38,56% от територията на областта и същевременно най-голямата по площ община в България. Границите ѝ са следните:

  • на североизток – община Котел;
  • на изток – община Стралджа, област Ямбол;
  • на югоизток и юг – община Тунджа, област Ямбол;
  • на югозапад – община Нова Загора;
  • на запад – община Твърдица;
  • на северозапад – община Елена, област Велико Търново и община Антоново, област Търговище.

Списък на населените места в община Сливен

Село Биково

Село Бинкос

Село Блатец

Село Божевци

Село Бозаджии

Село Бяла

Село Въглен

Село Гавраилово

Село Гергевец

Село Глуфишево

Село Глушник

Село Голямо Чочовени

Село Горно Александрово

Село Градско

Село Драгоданово

Село Желю войвода

Село Зайчари

Село Злати войвода

Село Изгрев

Село Ичера

Село Калояново

Село Камен

Град Кермен

Село Ковачите

Село Крушаре

Село Малко Чочовени

Село Мечкарево

Село Младово

Село Николаево

Село Новачево

Село Панаретовци

Село Раково

Село Самуилово

Село Селиминово

Село Скобелево

Село Сотиря

Село Средорек

Село Стара река

Село Старо село

Село Струпец

Село Тополчане

Село Трапоклово

Село Чинтулово

Село Чокоба

Достъпност