Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП)

Заповеди на кмета

Заповед РД 15-1773 от 04.10.2021 г., относно назначаване на ОбщКБДП
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2021 г., 14:21:01, размер на файла: 1.06MB ]

Заповед РД 15-344 от 08.03.2022 г., относно актуализиране на състава на ОбщКБДП
[ Дата на публикуване: 08 март 2022 г., 14:37:26, размер на файла: 409.35kB ]

Заповед РД 15-271 от 19.02.2024 г., относно назначаване на ОбщКБДП
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2024 г., 16:58:39, размер на файла: 1.11MB ]


Правила за дейността и организацията на работа

Заповед №3-43 от 31.08.2021 г. на председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата", относно утвърждаване на правила за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2021 г., 14:34:16, размер на файла: 134.95kB ]

Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2021 г., 14:37:17, размер на файла: 1.53MB ]

Заповед №3-75/03.12.2021 г. на председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата", относно допълнение на Правилата за дейността на ОбщКБДП
[ Дата на публикуване: 07 декември 2021 г., 15:04:15, размер на файла: 401.80kB ]

Заповед № РД 3-92 от 06.12.2022 г. на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", относно изменяне и допълване и Правила за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП
[ Дата на публикуване: 07 декември 2022 г., 16:00:24, размер на файла: 567.12kB ]

Заповед № РД 3-88 от 08.12.2023 г. на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", относно изменяне и допълване и Правила за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП
[ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г., 10:25:13, размер на файла: 966.82kB ]


График

График на заседанията за 2022 г., приет на 25.11.2021 г.
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2021 г., 09:34:46, размер на файла: 94.64kB ]

План-Програма за изпълнение на общинската политика по БДП
[ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 16:28:35, размер на файла: 1.08MB ]

График на заседанията за 2023 г.
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2022 г., 17:05:11, размер на файла: 183.39kB ]

Общинска програма по БДП
[ Дата на публикуване: 18 януари 2023 г., 11:54:31, размер на файла: 711.66kB ]

График на заседанията за 2024 г.
[ Дата на публикуване: 04 януари 2024 г., 15:33:25, размер на файла: 149.55kB ]

Общинска програма по БДП
[ Дата на публикуване: 17 януари 2024 г., 14:37:04, размер на файла: 1.92MB ]


Доклади

Годишен общински доклад по БДП за 2021 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2022 г., 09:58:14, размер на файла: 230.16kB ]

Годишен общински доклад по БДП за 2022 г.
[ Дата на публикуване: 18 януари 2023 г., 11:54:14, размер на файла: 555.39kB ]

Годишен общински доклад по БДП за 2023 г.
[ Дата на публикуване: 16 януари 2024 г., 10:40:28, размер на файла: 2.67MB ]


Протоколи

Протокол № 39 от заседание на ОбщКБДП на 25.11.2021 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 16:28:41, размер на файла: 1.10MB ]

Протокол №40 от заседание на ОбщКБДП на 17.03.2022 г.
[ Дата на публикуване: 23 март 2022 г., 15:23:03, размер на файла: 1.36MB ]

Протокол №41 от заседание на ОбщКБДП на 19.05.2022 г.
[ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 09:43:21, размер на файла: 1.48MB ]

Протокол №42 от заседание на ОбщКБДП на 14.09.2022 г.
[ Дата на публикуване: 15 септември 2022 г., 15:46:47, размер на файла: 1.64MB ]

Протокол № 43 от заседание на ОбщКБДП на 17.11.2022 г.
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2022 г., 15:08:53, размер на файла: 1.29MB ]

Протокол № 44 от заседание на ОбщКБДП на 23.02.2023 г.
[ Дата на публикуване: 01 март 2023 г., 14:04:21, размер на файла: 1.56MB ]

Протокол № 45 от заседание на ОбщКБДП на 17.05.2023 г.
[ Дата на публикуване: 22 май 2023 г., 09:45:20, размер на файла: 1.52MB ]

Протокол № 46 от заседание на ОбщКБДП на 11.07.2023 г.
[ Дата на публикуване: 14 юли 2023 г., 10:02:31, размер на файла: 1.59MB ]

Протокол № 47 от заседание на ОбщКБДП на 13.09.2023 г.
[ Дата на публикуване: 18 септември 2023 г., 10:33:24, размер на файла: 1.23MB ]

Протокол № 48 от заседание на ОбщКБДП на 22.11.2023 г.
[ Дата на публикуване: 04 декември 2023 г., 15:09:53, размер на файла: 1.62MB ]

Протокол № 49 от заседание на ОбщКБДП на 18.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 22 януари 2024 г., 11:57:32, размер на файла: 1.32MB ]

Протокол № 50 от заседание на ОбщКБДП на 13.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 19 март 2024 г., 16:54:45, размер на файла: 1.93MB ]

Протокол № 51 от заседание на ОбщКБДП на 15.05.2024 г.
[ Дата на публикуване: 16 май 2024 г., 16:52:14, размер на файла: 1.57MB ]

Протокол № 52 от заседание на ОбщКБДП на 10.07.2024 г.
[ Дата на публикуване: 11 юли 2024 г., 17:14:22, размер на файла: 496.96kB ]

Достъпност