Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП)

Заповеди на кмета

Заповед РД 15-1773 от 04.10.2021 г., относно назначаване на ОбщКБДП
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2021 г., 14:21:01, размер на файла: 1.06MB ]

Заповед РД 15-344 от 08.03.2022 г., относно актуализиране на състава на ОбщКБДП
[ Дата на публикуване: 08 март 2022 г., 14:37:26, размер на файла: 409.35kB ]


Правила за дейността и организацията на работа

Заповед №3-43 от 31.08.2021 г. на председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата", относно утвърждаване на правила за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2021 г., 14:34:16, размер на файла: 134.95kB ]

Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2021 г., 14:37:17, размер на файла: 1.53MB ]

Заповед №3-75/03.12.2021 г. на председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата", относно допълнение на Правилата за дейността на ОбщКБДП
[ Дата на публикуване: 07 декември 2021 г., 15:04:15, размер на файла: 401.80kB ]


График

График на заседанията за 2022 г., приет на 25.11.2021 г.
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2021 г., 09:34:46, размер на файла: 94.64kB ]

План-Програма за изпълнение на общинската политика по БДП
[ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 16:28:35, размер на файла: 1.08MB ]

График на заседанията за 2023 г.
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2022 г., 17:05:11, размер на файла: 183.39kB ]

Общинска програма по БДП
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2022 г., 17:09:27, размер на файла: 605.80kB ]


Доклади

Годишен общински доклад по БДП за 2021 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2022 г., 09:58:14, размер на файла: 230.16kB ]


Протоколи

Протокол № 39 от заседание на ОбщКБДП на 25.11.2021 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 16:28:41, размер на файла: 1.10MB ]

Протокол №40 от заседание на ОбщКБДП на 17.03.2022 г.
[ Дата на публикуване: 23 март 2022 г., 15:23:03, размер на файла: 1.36MB ]

Протокол №41 от заседание на ОбщКБДП на 19.05.2022 г.
[ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 09:43:21, размер на файла: 1.48MB ]

Протокол №42 от заседание на ОбщКБДП на 14.09.2022 г.
[ Дата на публикуване: 15 септември 2022 г., 15:46:47, размер на файла: 1.64MB ]

Протокол № 43 от заседание на ОбщКБДП на 17.11.2022 г.
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2022 г., 15:08:53, размер на файла: 1.29MB ]

Достъпност