044/611 100 | 044/611 165

За връзка с нас

Протоколи

Протокол №52 от 26.07.2019 г.
[ Дата на публикуване: 10 септември 2019 г., 10:45:52, размер на файла: 111.76kB ]

Протокол №51 от 24.06.2019 г.
[ Дата на публикуване: 02 септември 2019 г., 11:52:13, размер на файла: 107.54kB ]

Протокол № 50 от 03.06.2019 г.
[ Дата на публикуване: 25 юни 2019 г., 09:42:10, размер на файла: 109.21kB ]

Протокол № 49 от 23.04.2019 г.
[ Дата на публикуване: 25 юни 2019 г., 09:42:01, размер на файла: 199.21kB ]

Протокол № 48 от 27.09.2018 г.
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2018 г., 16:15:46, размер на файла: 2.65MB ]

Протокол № 47 от 25.07.2018 г.
[ Дата на публикуване: 25 септември 2018 г., 09:53:13, размер на файла: 1.23MB ]

Протокол № 46 от 12.07.2018 г.
[ Дата на публикуване: 25 септември 2018 г., 09:51:51, размер на файла: 1.77MB ]

Протокол № 45 от 23.05.2018 г.
[ Дата на публикуване: 17 юли 2018 г., 18:09:52 ч., размер на файла: 2.41MB ]

Протокол № 44 от 18.04.2018 г.
[ Дата на публикуване: 10 май 2018 г., 18:10:05 ч., размер на файла: 1.37MB ]

Протокол № 43 от 04.04.2018 г.
[ Дата на публикуване: 20 април г., 18:10:20 ч., размер на файла: 1.89MB ]

Протокол № 42 от 26.03.2018 г.
[ Дата на публикуване: 16 април 2018 г., 18:10:32 ч., размер на файла: 2.47MB ]

Протокол № 41 от 09.03.2018 г.
[ Дата на публикуване: 14 март 2018 2018 г., 18:10:50 ч., размер на файла: 1.57MB ]

Протокол № 40 от 22.01.2018 г.
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2018 г., 18:11:02 ч., размер на файла: 2.06MB ]

Протоколи - 2017 г.
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2018 г., 18:11:18 ч., размер на файла: 19.68MB ]

Протоколи - 2016 г.
[ Дата на публикуване: 09 февруари г., 18:11:33 ч., размер на файла: 9.66MB ]

Протоколи - 2015 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2018 г., 18:11:50 ч., размер на файла: 13.16MB ]

Протоколи - 2014 г.
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2018 г., 18:12:01 ч., размер на файла: 3.80MB ]

Протоколи - 2013 г.
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2018 г., 18:12:12 ч., размер на файла: 6.08MB ]

Протоколи – 2008-2012 г.
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2018 г., 18:12:26 ч., размер на файла: 9.35MB ]