Детска градина "Вержин и Хаик Папазян" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Вержин и Хаик Папазян” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 „Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 503.81kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 249.12kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 301.34kB ]
Образци [ Размер на файла: 194.64kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.18MB ]

Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г., 14:40:16 ч.
Срок за получаване на офертите: 13 февруари 2018 г., 17:00 ч.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2018 г., 14:30:49, размер на файла: 339.63kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 01 март 2018 г., 16:44:20, размер на файла: 4.66MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1 и 2
[ Дата на публикуване: 29 май 2018 г., 09:31:21, размер на файла: 6.85MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 29 май 2018 г., 09:31:25, размер на файла: 12.41MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 29 май 2018 г., 09:31:28, размер на файла: 5.55MB ]

Достъпност