Детска градина "Теменуга" с предмет:

Доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ „Теменуга”

Обява [ Размер на файла: 167.50kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 97.29kB ]
Образци [ Размер на файла: 52.80kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 180.92kB ]
Информация по чл. 29, ал. 1 от ППЗОП [ Размер на файла: 37.26kB ]
Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 122.10kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 626.70kB ]

Дата на публикуване: 26 февруари 2019 г., 13:24:26 ч.
Срок за получаване на офертите: 06 март 2019 г., 16:30 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 07 март 2019 г., 16:52:03, размер на файла: 71.32kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 07 март 2019 г., 16:52:05, размер на файла: 122.46kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 19 март 2019 г., 17:00:54, размер на файла: 128.97kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 02 април 2019 г., 12:46:31, размер на файла: 453.76kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен