Детска градина "Детство" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Детство” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 „Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 175.53kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 236.04kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 284.16kB ]
Образци [ Размер на файла: 165.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 818.97kB ]

Дата на публикуване: 17 април 2018 г., 17:05:45 ч.
Срок за получаване на офертите: 24 април 2018 г., 17:00 ч.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 25 април 2018 г., 19:13:35, размер на файла: 198.77kB ]

Достъпност