Публични покани с предмет:

Ремонт покрив ОУ „Черноризец Храбър”, с. Крушаре, Община Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: ГД "Дюмонт", гр. София
  • II място: "Седстрой" ЕООД, гр. Самоков
  • III място: "НСИ - Нео стил инженеринг" ООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 29.11.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9009467

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен