Публични покани с предмет:

„Логистична подкрепа при участия - международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири”, по проект „Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи”

Класиране на участниците:

  • I място: „ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСНИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ” ООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 01.04.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9013852

Достъпност