Публични покани с предмет:

Ремонт сграда общинска собственост с. Биково, Община Сливен, с подобекти: 1. „Ремонт на Здравна служба, с. Биково”, 2. „Ремонт на Кметство, с. Биково”

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „Мухтаров” ЕООД, гр. Сливен
  2. Второ място: „Проект - Строй” ЕООД, гр. Шумен
  3. Трето място: „Петер Якобсен Щрасен – унд Тиефбау ООД &КО КД”, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 17.04.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9028455

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен