044/611 100 | 044/611 165

За връзка с нас

Публичен регистър на детските градини и центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) на територията на община Сливен

ДК "Божур"
Адрес: Сливен, ул. "Райко Даскалов" №1
Информационна карта ДГ Божур [ Размер на файла: 85.59kB ]

ДГ "Вержин и Хаик Папазян"
Адрес: Сливен, ж.к. "Българка"
уебсайт: dgpapazqn.eu
Информационна карта ДГ Папазян [ Размер на файла: 113.29kB ]

ДГ "Детски рай"
Адрес: Сливен, ж.к. "Дружба"
Уебсайт: www.detskirai.net
Информационна карта ДГ Детски рай [ Размер на файла: 114.69kB ]

ДГ "Детство"
Адрес: Сливен, ж.к. "Младост"
Информационна карта ДГ Детство [ Размер на файла: 113.97kB ]

ДГ "Еделвайс"
Адрес: Сливен, ж.к. "Дружба"
Информационна карта ДГ Еделвайс [ Размер на файла: 112.17kB ]

ДГ "Елица"
Адрес: Сливен, ж.к. "Сини камъни"
Уебсайт: www.odz-elica.com
Информационна карта ДГ Елица [ Размер на файла: 114.56kB ]

ДГ "Звездица"
Адрес: Сливен, ул. "Дели Ради" № 8
Информационна карта ДГ Звездица [ Размер на файла: 113.13kB ]

ДГ "Здравец"
Адрес: Сливен, кв. "Речица", ул."Тодор Асенов" 13
Информационна карта ДГ Здравец [ Размер на файла: 113.13kB ]

ДГ "Зорница"
Адрес: Сливен, ж.к. "Ст. Заимов"
Информационна карта ДГ Зорница [ Размер на файла: 114.38kB ]

ДГ "Калина"
Адрес: Сливен, ул. "Асеновска" №72 Б
Информационна карта ДГ Калина [ Размер на файла: 115.93kB ]

ДГ "Мак"
Адрес: Сливен, ул. "Александър Екзарх" №2
Информационна карта ДГ Мак [ Размер на файла: 110.06kB ]

ДГ "Надежда"
Адрес: Сливен, кв. "Надежда", ул. "Калиакра" № 4
Информационна карта ДГ Надежда [ Размер на файла: 87.09kB ]

ДГ "Синчец"
Адрес: Сливен, ул. "Хан Крум" №37
Уебсайт: www.sinchets.hit.bg
Информационна карта ДГ Синчец [ Размер на файла: 158.40kB ]

ДГ "Теменуга"
Адрес: Сливен, ул. "Халката" №4
Информационна карта ДГ Теменуга [ Размер на файла: 117.01kB ]

ДГ "Диляна"
Адрес: с. Трапоклово
Информационна карта ДГ Диляна [ Размер на файла: 115.85kB ]

ДГ "Здравец"
Адрес: гр. Кермен, ул. "Х. Димитър" 1
Информационна карта ДГ Здравец [ Размер на файла: 124.57kB ]

ДГ "Зорница"
Адрес: с. Гавраилово, ул. "Г. Кирков" №9
Информационна карта ДГ Зорница [ Размер на файла: 89.81kB ]

ДГ "Иглика"
Адрес: с. Бяла, ул. "Чумерна" 41
Информационна карта ДГ Иглика - Бяла [ Размер на файла: 114.53kB ]

ДГ "Иглика"
Адрес: с. Стара река
Информационна карта ДГ Иглика - Стара река [ Размер на файла: 123.53kB ]

ДГ "Минзухар"
Адрес: с. Крушаре
Информационна карта ДГ Минзухар [ Размер на файла: 113.31kB ]

ДГ "Перуника"
Адрес: с. Сотиря, ул. "Св. св. К. и Методий" 30
Информационна карта ДГ Перуника [ Размер на файла: 115.57kB ]

ДГ "Пролет"
Адрес: с. Гергевец
Информационна карта ДГ Пролет [ Размер на файла: 112.17kB ]

ДГ "Роза"
Адрес: с. Желю войвода, ул. "С. Димитров" 24
Информационна карта ДГ Роза [ Размер на файла: 115.43kB ]

ДГ "Ралица"
Адрес: с. Злати войвода
Информационна карта ДГ Ралица [ Размер на файла: 111.02kB ]

ДГ "Радост"
Адрес: с. Камен, ул. "П. Илиев" №6
Информационна карта ДГ Радост [ Размер на файла: 116.30kB ]

ДГ "Снежанка"
Адрес: с. Ковачите
Информационна карта ДГ Снежанка [ Размер на файла: 112.92kB ]

ДГ "Слънце"
Адрес: с. Новачево, ул. "Карандила" №9
Информационна карта ДГ Слънце [ Размер на файла: 112.69kB ]

ДГ "Слънчо"
Адрес: с. Самуилово, ул. "Младост" №4
Информационна карта ДГ Слънчо [ Размер на файла: 127.23kB ]

Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР-ДК)
Адрес: гр. Сливен, ул. "П. Р. Славейков" № 8
Информационна карта ЦПЛР-ДК [ Размер на файла: 134.52kB ]