Секретар на Община Сливен - Валя Радева

Дата на раждане

22 ноември 1979 г.

Месторождение

гр. Сливен

Образование

висше, магистър по „Право” - Бургаският свободен университет, специализация по „Европейска административна практика”

Трудов стаж:

26.11.2014 г. - 18.11.2015 г.
Областна администрация на област Сливен – Главен юрисконсулт

27.08.2014 г. - 26.11.2014 г.
Областен управител на област Сливен

01.01.2009 г. - 26.08.2014 г.
Областна администрация на област Сливен – Главен юрисконсулт

01.01.2008 г. - 31.12.2008 г.
Областна администрация на област Сливен – Старши юрисконсулт

22.03.2006 г. - 31.12.2007 г.
Областна администрация на област Сливен – Младши юрисконсулт

19.07.2004 г. - 21.03.2006 г.
Областна администрация на област Сливен – Младши експерт

Достъпност