Други административни услуги

Услуга 2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари ✎ Заяви онлайн

Услуга 2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация ✎ Заяви онлайн

Услуга 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър ✎ Заяви онлайн

Услуга 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър ✎ Заяви онлайн

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен