Други административни услуги

Услуга 2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

Информация Заяви онлайн


Услуга 2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

Информация Заяви онлайн


Услуга 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Информация Заяви онлайн


Услуга 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Информация Заяви онлайн

Достъпност