Административни услуги "Социални дейности"

Услуга 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

Услуга 2127: Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии ✎ Заяви онлайн

Услуга 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) ✎ Заяви онлайн

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен