Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

За хора с увреждания

Община Сливен инициира дейности по подпомагане на хора с увреждания и предоставяне на дърва за огрев за зимния период 2018-2019 година.
[ Дата на публикуване: 11 юли 2018 г., 14:32:24, размер на файла: 66.22kB ]


Административни услуги

Домашен социален патронаж - Звено „Домашен помощник”

Календари, афиши

Местни данъци и такси

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС

Общинско предприятие "Градска мобилност" - Сливен

Политика за защита на личните данни

Приемни дни

Център за административно обслужване на гражданите