За хора с увреждания

Община Сливен инициира дейности по подпомагане на хора с увреждания и предоставяне на дърва за огрев за зимния период 2020-2021 година.

Съобщение
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 09:13:28, размер на файла: 289.85kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 09:14:14, размер на файла: 166.50kB ]


Административно обслужване

Домашен социален патронаж - Звено „Домашен помощник”

Календари, афиши

Местни данъци и такси

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС

Общинско предприятие "Градска мобилност" - Сливен

Политика за защита на личните данни

Приемни дни

Център за административно обслужване на гражданите

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен