За хора с увреждания

Община Сливен инициира дейности по подпомагане на хора с увреждания и предоставяне на дърва за огрев за зимния период 2022-2023 година.

Съобщение
[ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 10:18:50, размер на файла: 373.47kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 10:19:40, размер на файла: 166.50kB ]


Административно обслужване

Център за административно обслужване

Местни данъци и такси

Календари, афиши

Домашен социален патронаж - Звено "Домашен помощник"

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл. 6 от Наредбата за ОВОС

Общинско предприятие "Градска мобилност" - Сливен

Приемни дни

Достъпност