За хора с увреждания

Община Сливен инициира дейности по подпомагане на хора с увреждания и предоставяне на дърва за огрев за зимния период 2024-2025 година.

Съобщение
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2024 г., 16:43:39, размер на файла: 365.99kB ]

Заявление за закупуване на дърва за огрев
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2024 г., 16:43:43, размер на файла: 169.50kB ]

Съобщение за цена във връзка с чл.111, ал.12 от Закона за горите
[ Дата на публикуване: 17 април 2024 г., 19:19:43, размер на файла: 200.99kB ]


Административно обслужване

Център за административно обслужване

Местни данъци и такси

Календари, афиши

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл. 6 от Наредбата за ОВОС

Общинско предприятие "Градска мобилност" - Сливен

Приемни дни

Достъпност