Природна забележителност „Долна Мааза“

Площ: 4.7 хектара

Местоположение: с. Бяла, община Сливен, 42°44'58.3"N 26°12'12.1"E

Документи за обявяване:
Заповед No.995 от 21.04.1971 г., бр. 41/1971 на Държавен вестник

Документи за промяна:
Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-567 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник

Цели на обявяване:
1. Опазване на пещера с обща дължина 262 м, денивилация 40 м.

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия, с които се уврежда тяхното природно състояние и облик
2. Забранява се откриването на кариери, къртене, копане и драскане по скалите
3. Забранява се отбиване на водните течения
4. Забранява се сечене или чупене на дърветата и храстите, изкореняване или бране на цветя и др.

Достъпност