Природна забележителност „Халката“

„Халката“ се намира на територията на ПП Сините камъни и е един от най-посещаваните туристически обекти, както за любители на природата, така и за спорт /планинско-бягане/.  През вековете това скално образувание е родило множество легенди, които и до днес представляват интерес за посетителите му. До скално образувание Халката се стига сравнително лесно - за около половин час пеша от долната спирка на лифта. Пътеката се вие в плавно изкачване през рехава гора.

Площ: 1.02 хектара

Местоположение: координати N 42.708213, Е 26.349197, намира се на 540 м н.в.

Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен


Документи за обявяване:

Заповед No.1422 от 24.06.1969 г., бр. 79/1969 на Държавен вестник

Документи за промяна:
Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-436 от 18.06.2007 г., бр. 61/2007 на Държавен вестник

Цели на обявяване:
1. Опазване на скално образувание
Режим на дейности:
1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения
2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време
3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и леговищата им
4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на местността и включително водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите
6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи
7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества

Достъпност