Защитена местност „Агликина поляна“

Агликина поляна е историческа местност разположена северозападно от Сливен. Представлява просторна поляна, заобиколена от вековна букова гора. Старопланинският проход Вратник се намира на около 1 – 2 km западно от това планинско пасище.
В българската история по време на османската власт тази местност е позната като сборно място на хайдутите Хаджи Димитър, Стефан Караджа и техните чети. Агликина поляна се свързва с името на легендарната Еленка войвода и с други бунтовници през 18 – 19 век. Споменава се в спомените на Панайот Хитов, в творчеството на Йордан Йовков и в хайдушките народни песни.

Местоположение: 42°48'57.0"N 26°08'50.3"E, намира се на 1020 м н.в.

Площ: 120.0 хектара


Документи за обявяване:
Заповед №2122 от 21.01.1964 г., бр. 6/1964 на Държавен вестник

Документи за промяна:
Прекатегоризация със Заповед №РД-856 от 18.09.2002 г., бр. 108/2002 на Държавен вестник

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна букова гора.

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни такива, с оглед подобряване санитарното и украсно значение на горите около тези обекти.
2. Забранява се пашата на добитък, през всяко време на годината.
3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или нарушават природната обстановка около тях.

Достъпност