Защитена местност „Орлите“

Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен

Попада на територията на РИОСВ Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-519 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на ДВ, не отменя Заповед № 1253/22.12.1983 г.

Достъпност