Достъпност

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Бюджет и финанси - 2018

Местни данъци и такси


Отчет на плана за финансово оздравяване на Община Сливен към 31.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 10:51:30, размер на файла: 12.63MB ]

Отчет на плана за финансово оздравяване на Община Сливен към 30.09.2018 г.
[ Дата на публикуване: 26 октомври 2018 г., 08:59:27, размер на файла: 11.64MB ]

Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Сливен за първото шестмесечие на 2018 г.
[ Дата на публикуване: 20 септември 2018 г., размер на файла: 33.32MB ]

Отчет на плана за финансово оздравяване на Община Сливен към 30.06.2018 г.
[ Дата на публикуване: 27 юли 2018 г., размер на файла: 9.49MB ]

Отчет на плана за финансово оздравяване на Община Сливен към 31.03.2018 г.
[ Дата на публикуване: 27 април 2018 г., размер на файла: 9.52MB ]

Бюджет 2018 - Детски градини
[ Дата на публикуване: 23 февруари 2018 г., размер на файла: 109.99kB ]

Бюджет 2018 - Полудневни подготвителни групи
[ Дата на публикуване: 23 февруари 2018 г., размер на файла: 67.04kB ]

Бюджет 2018 - Училища
[ Дата на публикуване: 23 февруари 2018 г., размер на файла: 108.31kB ]

Бюджет 2018 - Целодневна организация
[ Дата на публикуване: 23 февруари 2018 г., размер на файла: 96.83kB ]

ЗАПОВЕД - Формули
[ Дата на публикуване: 23 февруари 2018 г., размер на файла: 197.06kB ]

Начален бюджет на Община Сливен за 2018 г. по пълна ЕБК
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2018 г., размер на файла: 2.50MB ]

Начален бюджет 2018 г.
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2018 г., размер на файла: 7.05MB ]

Бюджетен календар на община Сливен за 2019 г.
[ Дата на публикуване: 24 януари 2018 г., размер на файла: 2.54MB ]

Съобщение: На 29.12.2017 г. от 9.00 ч. в зала "Май" ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2018 г.
[ Дата на публикуване: 21 декември 2017 г., размер на файла: 450.13kB ]

Проект за бюджет на Община Сливен за 2018 г. – Публично обсъждане на 29.12.2017 г.
[ Дата на публикуване: 21 декември 2017 г., размер на файла: 257.20kB ]

Бюджет 2018 г.
[ Дата на публикуване: 21 декември 2017 г., размер на файла: 758.39kB ]


Отчет за касовото изпълнение на бюджета

ГФО, Приложение и одитен доклад на сметната палата № 0400212118 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Сливен за 2018 г.
[ Дата на публикуване: 30 май 2019 г., 17:07:00, размер на файла: 15.89MB ]

Отчет за 12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2019 г., 13:20:55, размер на файла: 15.99MB ]

Отчет за 11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 18 декември 2018 г., 12:29:55, размер на файла: 15.96MB ]

Отчет за 10.2018 г.
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2018 г., 13:41:10, размер на файла: 14.99MB ]

Отчет за 09.2018 г.
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 11:38:43, размер на файла: 12.80MB ]

Баланс на Община Сливен към 30.09.2018 г.
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 11:38:29, размер на файла: 2.46MB ]

Капиталов отчет към 30.09.2018 г.
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 11:38:12, размер на файла: 288.34kB ]

Отчет за 08.2018 г.
[ Дата на публикуване: 14 септември 2018 г., размер на файла: 18.15MB ]

Отчет за 07.2018 г.
[ Дата на публикуване: 14 септември 2018 г., размер на файла: 13.12MB ]

Отчет за 06.2018 г.
[ Дата на публикуване: 01 август 2018 г., размер на файла: 16.44MB ]

Отчет за 05.2018 г.
[ Дата на публикуване: 21 юни 2018 г., размер на файла: 12.80MB ]

Отчет за 04.2018 г.
[ Дата на публикуване: 21 юни 20182018 г., размер на файла: 12.70MB ]

Баланс на Община Сливен към 31.03.2018 г.
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., размер на файла: 3.22MB ]

Капиталов отчет за 01-03.2018 г.
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., размер на файла: 837.01kB ]

Отчет за 03.2018 г.
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., размер на файла: 19.27MB ]

Отчет за 02.2018 г.
[ Дата на публикуване: 21 март 2018 г., размер на файла: 13.32MB ]

Отчет за 01.2018 г.
[ Дата на публикуване: 07 март 2018 г., размер на файла: 12.18MB ]