Домашен социален патронаж - Сливен

Адрес: гр. Сливен, ул. "Никола Михайловски" № 26,

тел: 044/623 387

е-mail: d.s.patronaj@abv.bg

Директор - Христина Мураитова

тел: 044/623 323

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността – по домовете на възрастни хора и хора с увреждания.

В град Сливен Домашният социален патронаж е създаден през 1974 година с капацитет 30 места. Към настоящия момент капацитетът е 350 места.


Мисията на Домашния социален патронаж е да реализира обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания като ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда чрез:

  • Доставяне на храна – ежедневно се предлага топла и диетична храна по четири основни диети: за стомашно-чревни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет и обща диета, която също е съобразена с изискванията за рационално хранене на хората от третата възраст;
  • Помощ в общуването и поддържането на социални контакти;
  • Взаимодействие със социални, здравни и други институции;
  • Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства за болни и хора с увреждания;
  • Битови услуги – закупуване на стоки и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и други със средства на лицето.

Домашният социален патронаж извършва социални услуги по домовете на гражданите на територията на община Сливен:

  • Лица над 65-годишна възраст;
  • Лица с трайни увреждания (притежаващи ЕР на ТЕЛК/НЕЛК с определена над 50% намалена работоспособност или с определен вид и степен на увреждане).

Предимство при ползване на услугите на ДСП имат ветераните от войните, военноинвалидите военнопострадалите и лица в кризисна ситуация.


Необходимите документи, които кандидат-потребителя подава за предоставяне на услугата са:

Документи за ползване услугите на Домашен социален патронаж се подават на адрес: гр. Сливен, ул. "Никола Михайловски" № 26

Достъпност