Домашен социален патронаж - Сливен

Адрес: гр. Сливен, ул. "Никола Михайловски" № 26,

тел: 044/623 387

е-mail: d.s.patronaj@abv.bg

Директор - Христина Мураитова

тел: 044/623 323

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността – по домовете на възрастни хора и хора с увреждания.

В град Сливен Домашният социален патронаж е създаден през 1974 година с капацитет 30 места. Към настоящия момент капацитетът е 350 места.


Мисията на Домашния социален патронаж е да реализира обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания като ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда чрез:

 • Доставяне на храна – ежедневно се предлага топла и диетична храна по четири основни диети: за стомашно-чревни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет и обща диета, която също е съобразена с изискванията за рационално хранене на хората от третата възраст;
 • Помощ в общуването и поддържането на социални контакти;
 • Подпомагане и разширяване на възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен начин на живот;
 • Организиране на културни мероприятия, чествания на лични празници, излети и екскурзии;
 • Взаимодействие със социални, здравни и други институции;
 • Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства за болни и хора с увреждания;
 • Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателя;
 • Битови услуги – закупуване на стоки и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и други със средства на лицето.

Домашният социален патронаж извършва социални услуги по домовете на гражданите на територията на община Сливен:

 • Лица над 65-годишна възраст;
 • Лица, в т.ч. деца с трайни увреждания (притежаващи ЕР на ТЕЛК/НЕЛК с определена над 71% намалена работоспособност или с определен вид и степен на увреждане);
 • Ветерани от войните, военноинвалиди.

Право да ползват услугата на Домашен социален патронаж /ДСП/ имат всички лица в пенсионна възраст и лица с увреждания със съответните решения на ТЕЛК или НЕЛК.

Предимство при ползване на услугите на ДСП имат ветераните от войните, лица с увреждане 100% с чужда помощ, самотно живеещи в тежко общо и здравословно състояние.


Необходимите документи, които кандидат-потребителя подава за предоставяне на услугата са:

Документи за ползване услугите на Домашен социален патронаж се подават на адрес: гр. Сливен, ул. "Никола Михайловски" № 26

Достъпност