Насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Сливен