Насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Сливен

Актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции

Наличие на свободни терени, с или без сграден фонд в района, с цел реализиране на инвестиционни проекти [ Размер на файла: 490.15kB ]


Формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки съгласно наредбата по чл. 22з, ал. 1

Заяление по чл. 9, ал. 1 от Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Сливен и издаване на сертификати клас В (ННИОЗОСИСКВ) /Приложение № 1 към чл.9,ал.1/
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 14:29:45, размер на файла: 60.49kB ]

Заявление по чл. 9, ал. 1 от Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Сливен и издаване на сертификати клас В (ННИОЗОСИСКВ) /Приложение № 1 към чл.9,ал.1/
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 14:29:59, размер на файла: 505.19kB ]


Информация за издадените сертификати за инвестиция клас В от общината:

От община Сливен към момента няма издадени сертификати за инвестиция клас В

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен