https://invest.sliven.bg

Инвестиционна дестинация Сливен


Investment Destination Sliven

Резюме бизнес каталог
Икономически Профил
Презентационни файлове
Economic Profile
Presentation Files

Инвест Сливен е официалното звено на Община Сливен за ПЧИ & Бизнес развитие.

За контакти:  investing@sliven.bg

Тракия Тех

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕСТИНАЦИЯ СЛИВЕН И ЯМБОЛ 2019

Изготвена от Тракия Тех за община Сливен и община Ямбол

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен