Достъпност

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

https://invest.sliven.bg

Инвестиционна дестинация Сливен


Investment Destination Sliven

Резюме бизнес каталог
Икономически Профил
Презентационни файлове
Economic Profile
Presentation Files
Тракия Тех

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕСТИНАЦИЯ СЛИВЕН И ЯМБОЛ 2019

Изготвена от Тракия Тех за община Сливен и община Ямбол