Подаване на електронни заявления за Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

Съобщение

Уведомяваме Ви, че Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, могат да се подават по електронен път до 11.07.2021 г., през интернет страницата на Община Сливен, без изискване за удостоверение с квалифициран електронен подпис, на следния имейл: mgivanova@sliven.bg или през интернет страницата на Централна избирателна комисия: https://qvote.cik.bg/ns11.07.2021/ 

Заявление - Приложение № 1 [ Размер на файла: 37.00kB ]


Съобщение

Уведомяваме Ви, че Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, могат да се подават по електронен път до 05.07.2021 г., през интернет страницата на Община Сливен, без изискване за удостоверение с квалифициран електронен подпис, на следния имейл: mgivanova@sliven.bg

Заявление - Приложение № 14-НС [ Размер на файла: 37.00kB ]


Съобщение

Избирателят може да подаде електронно заявление за гласуване по настоящ адрес през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ (https://regna.grao.bg/), като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му. 


Ръководство на потребителя - заявяване на електронни административни услуги


Списък електронни административни услуги

Наименование на електронна услуга Портал за електронни административни услуги (Акстър) Единен модел (Държавна агенция "Електронно управление")
1 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) ✎ Подай заявление
2 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) ✎ Подай заявление ✎ Подай заявление
3 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс) ✎ Подай заявление ✎ Подай заявление
4 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс) ✎ Подай заявление ✎ Подай заявление
5 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) ✎ Подай заявление ✎ Подай заявление
6 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс) ✎ Подай заявление ✎ Подай заявление
7 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците); в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. ✎ Подай заявление ✎ Подай заявление
Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен