Подаване на електронни заявления за Избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Ръководство на потребителя - заявяване на електронни административни услуги


Електронни административни услуги

Наименование на електронна услуга Портал за електронни административни услуги (Акстър) Единен модел (Министерство на електронното управление)
1 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК) ✎ Подай заявление ✎ Подай заявление
2

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

✎ Подай заявление ✎ Подай заявление
3

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

✎ Подай заявление ✎ Подай заявление
4

Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

✎ Подай заявление
5

Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

✎ Подай заявление
Достъпност