Отчети за изпълнение

Програма за управление на община Сливен мандат 2019-2023 [ Размер на файла: 355.67kB ]

Отчет за изпълнението на програмата за управление на Община Сливен за 2021 г. [ Размер на файла: 546.74kB ]

Отчет за изпълнението на програмата за управление на Община Сливен за 2022 г. [ Размер на файла: 779.07kB ]

Достъпност