Открита процедура с предмет:

Зимно поддържане и снегопочистване на 321,4 км. четвъртокласни общински пътища за зимен сезон 2015 - 2016 г.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 16 септември 2015 г., 17:01:26, размер на файла: 927.46kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2015 г., 14:42:01, размер на файла: 48.63kB ]
Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2015 г., 18:22:31, размер на файла: 56.43kB ]
Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2015 г., 18:22:34, размер на файла: 76.10kB ]
Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2015 г., 18:22:36, размер на файла: 52.63kB ]
Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2015 г., 18:22:39, размер на файла: 69.98kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2015 г., 18:22:43, размер на файла: 74.97kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 03 декември 2015 г., 13:06:23, размер на файла: 189.10kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 03 декември 2015 г., 13:07:22, размер на файла: 193.15kB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 03 декември 2015 г., 13:07:25, размер на файла: 36.89kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие
[ Дата на публикуване: 03 декември 2015 г., 16:56:30, размер на файла: 41.29kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение
[ Дата на публикуване: 13 май 2016 г., 11:10:44, размер на файла: 43.19kB ]
Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2018 г., 14:35:49, размер на файла: 141.10kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0019

Достъпност