Покана до определени лица с предмет:

Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена и проекти

Покана [ Размер на файла: 227.23kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 126.94kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 105.14kB ]
Образци [ Размер на файла: 642.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 487.45kB ]

Дата на публикуване: 22 март 2018 г., 17:26:47 ч.
Срок за получаване на офертите: 30 март 2018 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 26 април 2018 г., 16:59:21, размер на файла: 350.33kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 12 юни 2018 г., 12:57:58, размер на файла: 666.25kB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 12 декември 2018 г., 16:51:23, размер на файла: 34.64kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен