Покана до определени лица от 15.04.2016 г.

11-00118-2020-001 - Изготвяне на преработка на ПСД във фаза: „Технически проект” и упражняване на Авторски надзор по време на изпълнение на СМР, за обект: „Разширение на ОУ „Паисий Хилендарски”, с. Тополчане, Община Сливен

Дата на публикуване: 07 май 2020 г. 12:00:00 ч.


11-00118-2019-004 - Доставка на природен газ за нуждите на Община Сливен

Дата на публикуване: 24 октомври 2019 г. 16:49:00 ч.


11-00118-2019-003 - ”Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране, чрез изпращане на кратки текстови съобщения по 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране, чрез изпращане на кратки текстови съобщения за клиенти/абонати на „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД; Обособена позиция 2: Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране, чрез изпращане на кратки текстови съобщения за клиенти/абонати на „А1 България“ ЕАД; Обособена позиция 3: Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране, чрез изпращане на кратки текстови съобщения за клиенти/абонати на „Теленор България“ ЕАД; Обособена позиция 4: Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране, чрез изпращане на кратки текстови съобщения за клиенти/абонати на „Булсатком“ ЕАД

Дата на публикуване: 21 август 2019 г. 16:18:10 ч.


11-00118-2019-002 - „Обществен превоз на деца и ученици по действаща транспортна схема за учебната 2019/ 2020 г.”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 14 август 2019 г. 16:14:00 ч.


11-00118-2019-001 - „Доставка на природен газ за нуждите на Община Сливен” по три обособени позиции

Дата на публикуване: 09 юли 2019 г. 12:00:00 ч.


11-00118-2018-003 - „Обществен превоз на деца и ученици по действаща транспортна схема за учебната 2018/2019 г.”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 21 септември 2018 г. 16:55:25 ч.


11-00118-2018-002 - Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена и проекти

Дата на публикуване: 22 март 2018 г. 17:26:47 ч.


11-00118-2018-001 - Авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен” за четири строежа ДГ „Зорница”, ДГ „Детство”, ДГ „Мак”, ДГ „Вержин и Хаик Папазян”

Дата на публикуване: 23 януари 2018 г. 16:12:56 ч.


11-00118-2017-001 - „Обществен превоз на деца и ученици по действаща транспортна схема за учебната 2017/2018 г.”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 28 септември 2017 г. 16:46:04 ч.


11-00118-2016-002 - Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Сливен

Дата на публикуване: 15 септември 2016 г. 16:02:19 ч.


11-00118-2016-001 - Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена

Дата на публикуване: 27 юли 2016 г. 13:14:58 ч.


Достъпност