Покана до определени лица с предмет:

Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Сливен

Покана [ Размер на файла: 111.55kB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 51.67kB ]
Проект на договор [ Размер на файла: 89.79kB ]
Оферта [ Размер на файла: 32.69kB ]
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП /Образец № 2/ [ Размер на файла: 22.16kB ]
Декларация по чл. 102, ал. 1 ЗОП /Образец № 3/ [ Размер на файла: 34.50kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 296.93kB ]

Дата на публикуване: 15 септември 2016 г., 16:02:19 ч.
Срок за получаване на офертите: 21 септември 2016 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 07 октомври 2016 г., 16:42:07, размер на файла: 64.19kB ]


СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл. 112, ал. 2 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Сливен” няма да бъдe сключен договор. [ Дата на публикуване - 08 ноември 2016 г.]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен