Детска градина "Вержин и Хаик Папазян" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Вержин и Хаик Папазян”, по десет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб”; Обособена позиция № 2 „Хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; Обособена позиция № 5 „Риба и рибни разфасовки”; Обособена позиция № 6 „Месо и месни продукти”; Обособена позиция № 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 8 „Цитрусови плодове”; Обособена позиция № 9 „Консерви” и Обособена позиция № 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 211.97kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 121.80kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 188.79kB ]
Образци [ Размер на файла: 98.46kB ]
Информация по чл. 29, ал. 1 от ППЗОП [ Размер на файла: 47.44kB ]
Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 125.32kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 756.76kB ]

Дата на публикуване: 11 февруари 2019 г., 10:29:05 ч.
Срок за получаване на офертите: 18 февруари 2019 г., 16:30 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 10:50:36, размер на файла: 79.33kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 10:50:37, размер на файла: 126.22kB ]
Протокол - за обособена позиция № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 13 март 2019 г., 16:45:36, размер на файла: 244.35kB ]
Протокол - за обособена позиция № 3 и 6
[ Дата на публикуване: 13 март 2019 г., 16:45:38, размер на файла: 148.28kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:14:07, размер на файла: 512.08kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:14:08, размер на файла: 511.76kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:14:10, размер на файла: 522.65kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:14:11, размер на файла: 513.32kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:14:13, размер на файла: 512.54kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:14:14, размер на файла: 524.55kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:14:16, размер на файла: 537.66kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:14:17, размер на файла: 510.32kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:14:18, размер на файла: 518.23kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:14:20, размер на файла: 551.58kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 18 септември 2019 г., 14:12:23, размер на файла: 32.19kB ]

Достъпност