Детска градина "Детски рай" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Детски рай” по три обособени позиции: ОП 1 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Цитрусови плодове”;

Обява [ Размер на файла: 198.20kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 269.73kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 313.45kB ]
Образци [ Размер на файла: 168.63kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 909.04kB ]

Дата на публикуване: 22 март 2018 г., 14:50:36 ч.
Срок за получаване на офертите: 29 март 2018 г., 17:00 ч.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 30 март 2018 г., 14:24:22, размер на файла: 174.86kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 18 април 2018 г., 14:10:02, размер на файла: 200.49kB ]

Достъпност