Детска градина "Теменуга" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Теменуга” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 „Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 216.51kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 248.88kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 300.53kB ]
Образци [ Размер на файла: 193.18kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 912.31kB ]

Дата на публикуване: 08 февруари 2018 г., 14:52:02 ч.
Срок за получаване на офертите: 15 февруари 2018 г., 17:00 ч.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2018 г., 13:33:27, размер на файла: 200.75kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 19 март 2018 г., 13:43:44, размер на файла: 838.58kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1 и 2
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., 13:50:09, размер на файла: 922.73kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., 13:50:11, размер на файла: 2.83MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., 13:50:12, размер на файла: 584.89kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен