Публични покани с предмет:

Изкопаване на гробни места с багер, допълнителни изкопни и заравнителни работи в гробищните паркове, на територията на гр. Сливен, през 2015 година

Публична покана [ Размер на файла: 147.97kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 175.26kB ]
Проект на договор /Образец № 8/ [ Размер на файла: 69.65kB ]
Образци [ Размер на файла: 61.04kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 429.14kB ]
Дата на публикуване: 26.11.2014 г., 13:12:49 ч.
Срок за получаване на офертите: 05.12.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 08 декември 2014 г., 19:24:19, размер на файла: 100.01kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 23 декември 2014 г., 14:58:46, размер на файла: 158.64kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9036649

Достъпност