Публични покани с предмет:

Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен, структурните й звена и проекти финансирани от ЕС

Публична покана [ Размер на файла: 143.42kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 167.06kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 113.72kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 86.35kB ]
Образци [ Размер на файла: 76.01kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 554.29kB ]
Дата на публикуване: 10.12.2014 г., 17:36:24 ч.
Срок за получаване на офертите: 18.12.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 23 декември 2014 г., 14:57:28, размер на файла: 45.69kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 29 януари 2015 г., 17:04:09, размер на файла: 777.68kB ]
Договор за подизпълнение
[ Дата на публикуване: 29 януари 2015 г., 17:04:26, размер на файла: 97.61kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2015 г., 11:11:34, размер на файла: 46.42kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2015 г., 12:05:51, размер на файла: 31.29kB ]
Допълнително споразумение № 1
[ Дата на публикуване: 11 март 2015 г., 15:32:05, размер на файла: 81.53kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 19 март 2015 г., 15:54:21, размер на файла: 37.36kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 22 април 2015 г., 14:45:28, размер на файла: 50.14kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 04 май 2015 г., 13:25:47, размер на файла: 37.70kB ]
Допълнително споразумение № 2
[ Дата на публикуване: 07 юли 2015 г., 16:17:38, размер на файла: 80.59kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9037272

Достъпност